Menu

Liên hệ

Văn phòng

 Số 462 & 466 Hồng Bàng, P.16, Q.11, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 (+8428) 39605 688 - số máy lẻ 11 - 39694 148 - 39605 800 

 (+8428) 39 605 616 - 39607 386

 info@tashing.com.vn

 www.tashing.com.vn

Thời gian mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Bảy: 8h đến 17h 

                                Chủ Nhật: 8h đến 12h 

NHÀ MÁY

 Số 62G An Dương Vương, P.16, Q.8, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

(+8428) 38769 496 - 38763 615

 (+8428) 38767 424

 info@tashing.com.vn

 www.tashing.com.vn

Thời gian mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7h30 đến 17h 

                                Chủ Nhật: 7h30 đến 12h